Het beroemde recept met ‘whisky-eend’

Koop een eend van ongeveer 5kg voor 6 personen, twee grote flessen scotch whisky, spekreepjes en een fles olijfolie. De eend larderen met het spek en de binnenkant inwrijven met zout en peper. De oven ongeveer 10 minuten voorverwarmen op 180 graden.

Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky. De whisky opdrinken gedurende het opwarmen van de oven. De eend op de muur . . . vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whiskey inschenken. Het tweede glas whiskey opdrinken en de eend in de oven plaatsen.

Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en twee blazen bullen met bwhiskey. De klazen opdlinken en de scherven van et ielste klas oplaapen. Nog een aalf klas in-sjenke en opdlinke. Na en nalff uul de hoven opedoen om deent te sjekke. Blantwondezalf in de padkamer ganaale en oep de povekand van de rinkeland doen. Denove nesjot geve.

Twi glose insjenke ven de twie glose biskitmiddelste glas opsoepe. De nove opedoen na dieste bles bieske leegies, en de sjotel vastpakke. De blandwondesalf op de binnekand van de twiejande doen en deent oeprape. Dander glasse bisski oepdrinke. Deent nogis oeprape en met nen nantdoek de blandwondezalf van deent vege.

Zen ande ontvette me bissky en den salf kier oeprape. Tkapot glos opvege en dent terug inden ove zite. Deent oprape en den ove opendoen. De twiede fles bisski opedoen en oeprape va de keukebkoor.

Opstaan van de bloer entvettig spek onder dekas vege. Nogis oepstaan va de bloer en dan tochma blieve zitte. De blas op de grond sette. Ban de teut dlinke, de klaze zen oep of kapot. Den ove afsette, doege toedoen en deniele nach ronke.

De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise. De hele namiddag en de vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de muren en plafond afwassen. De twee lege flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg paracetamol en maagtabletten kopen.